Beyond CRM Solutions Home Page

 

 

 
 

  ניהול נכסים  Benefit CRM

 

CRM Asset Management

לצפייה בהגדלה

 

האם זה נשמע לך מוכר?
• מי מפקח על הסכמי השירות, השכירויות ותקופות האחריות שלנו?
• האם מתנהל מעקב סדיר אחר הנכסים שלנו?
• אם כן, כיצד מתנהל מעקב זה?
• האם אנו יודעים איזה נכסים מוקצים לאיזה לקוח?
• כיצד נדע מתי עומדים לפוג הסכמים ותקופות אחריות?

תוכנת Benefit CRM מספקת כלי מקיף לניהול נכסים פיזיים ונכסי תוכנה, באתר ומחוצה לו. כמו כן, התוכנה מבטיחה ניהול פרו-אקטיבי של הסכמי שירות, שכירויות ותקופות אחריות.

תכונות עיקריות:
• מעקב קל אחר כל פעילויות הנכסים, כולל תכונות הזזה / הוספה / שינוי.
• מעקב אחר נכסים על פי מספרים סידוריים כמו גם על פי פרמטרים אחרים.
• רישום מפורט של מיקום נכס.
• אפשרות לניהול רב שכבתי של מכלול הרכיבים במסגרת נכס ספציפי.
• פירוט כל הנכסים הנמצאים אצל לקוח ספציפי.
• מעקב אחר מוני השימוש בציוד חכור למטרות בילינג.
• תיעוד מלא של סטטוס ותנאי ההסכם, רמות שירות וכו'.
• התראה לגבי הסכמים העומדים לפוג.

מוצר ופתרונות
Benefit CRM - סקירה
Benefit CRM שירות
Benefit CRM מכירות ורכש
Benefit CRM שיווק
Benefit CRM ניהול נכסים
Benefit CRM פתרונות ניידים