Beyond CRM Solutions Home Page

 

 

 
 

 פתרונות ניידים Benefit CRM

 

CRM Mobile Solutions

לצפייה בהגדלה

האם זה נשמע לך מוכר?
• כיצד אוכל לנהל את העסק כאשר אני נמצא מחוץ למשרד כל היום?
• כיצד אוכל לדעת בבטחה מה קורה במשרד כאשר אינני נמצא?
• האם בזמן שנעדרתי נשכחה פעולה חשובה כלשהי שהיה צורך לבצע?
• כיצד אוכל לנהל את הצוות שלי כאשר אינני נמצא?
• כיצד אוכל לעבוד בזמן אמת מאתר חיצוני?

תוכנת Benefit CRM תספק לכם את היכולת לנהל ולתפעל את העסק גם כאשר אתם מחוץ למשרד כל היום.

תוכנת Benefit CRM תאפשר לכם לגשת למידע לקוח מכל מקום באמצעות תכונות סינכרוניזציית נתונים וניידות מורחבות המנצלות את הכלים והמידע להם תזדקקו לא משנה היכן אתם נמצאים.

תוכנת Benefit CRM מספקת יכולות CRM אלחוטיות לשליטה מרחוק, אשר מאפשרות לצוותים ניידים דוגמת צוותי מכירות, שירות וטכנאים לבצע אינטראקציה יעילה עם הלקוחות מהשטח ולנצל את מה שיכולות להציע אפליקציות שולחניות בעודם בדרכים.

עבור חברות שיווק וחברות מוכוונות שירות בעלות קצב פעילות מהיר, מציעים הפתרונות הניידים שלנו למנהלים את הניידות והגמישות המשופרות להן הם זקוקים.

מוצר ופתרונות
Benefit CRM - סקירה
Benefit CRM שירות
Benefit CRM מכירות ורכש
Benefit CRM שיווק
Benefit CRM ניהול נכסים
Benefit CRM פתרונות ניידים