Beyond CRM Solutions Home Page

 

 

 
 

Benefit CRM מכירות ורכש

 

CRM Sales

לצפייה בהגדלה

 

 

האם זה נשמע לך מוכר?


• כיצד אוכל לייעל את כל חלקי מחזור המכירות?
• כיצד מנוהלות רמות המלאי שלי?
• מהם הנושאים לביצוע?
• איך לקבוע את הקצאת צוות העובדים?
• כיצד אוכל למצוא את הזמן לנהל את העסק היום ועדיין להיערך לקראת מחר?

תוכנת Benefit CRM משתלבת באופן יעיל עם כל התוכנות המובילות להנהלת חשבונות ומספקת פלטפורמה משולבת לניהול כל שלבי מחזור המכירות והרכש.

תוכנת Benefit CRM מספקת יעילות מרבית באמצעות ניהול ומעקב מקרה מפורטים במיוחד. Benefit CRM מציגה את סטטוס הצורך של כל לקוח ומתאימה אותו לעובד ולמשאבים המתאימים במטרה לאפשר השלמה של העבודה – בזמן ובמסגרת התקציב.

תכונות עיקריות:
• הפקת הצעות מחיר.
• ניהול הזמנות לקוח.
• ניהול מחירונים.
• הפקת חשבוניות פרו-פורמה.
• חשבוניות מס.
• קבלות.
• פתקי משלוח.
• ניהול מלאי על פי סוג, קוד, מיקום וכו'.
• יצירה אוטומטית של הזמנות רכש כאשר המלאי יורד מתחת לרמה שנקבעה מראש.
• מערכת התומכת בריבוי מטבעות.
• קישורים למסמכים אחרים במודול זה ומודולים אחרים.
• אספקת כלי לחישוב רווחיות של כל מוצר.

מוצר ופתרונות
Benefit CRM - סקירה
Benefit CRM שירות
Benefit CRM מכירות ורכש
Benefit CRM שיווק
Benefit CRM ניהול נכסים
Benefit CRM פתרונות ניידים