Beyond CRM Solutions Home Page

 

 

 
 

Benefit CRM שירות

 

CRM Service

לצפייה בהגדלה

 

 

האם זה נשמע לכם מוכר?

כיצד אוכל לנהל את כל הדברים השונים שיש צורך לבצע?
מה קורה במוקד הטלפוני?
האם קורה משהו המחייב את תשומת ליבי המיידית?
האם המשלוחים מגיעים בזמן?
האם תוכנית תזרים העבודה מתבצעת בהצלחה?
האם כל הפעילויות מנוהלות?

תוכנת Benefit CRM מאפשרת ניהול משאבים אפקטיבי עבור מכלול פעילויות המכירות והשיווק.

תוכנת Benefit CRM מנהלת בנוסף את מכלול המטלות ובכללן את פעילות המוקד הטלפוני, הזמנות ומשלוחים מול ספקים ולקוחות כמו גם הקצאות וניהול צוות העובדים.


תוכנת Benefit CRM מאפשרת לארגונים להגיע ליעילות פנים ארגונית אופטימלית באמצעות יכולות מקיפות של ניהול ומעקב מקרים. הסטטוס של כל אינטראקציה מול לקוח או ציוד מוצגת באמצעות מעקב אחר כל נקודת מגע (תאריך, שעה, סוכן, בקשה, סטטוס וכו') והקצאת המשאבים הנדרשים להשלמת הפעילות.
 


תכונות עיקריות:
• זיהוי קל של פרטי הלקוח מתוך בסיס הנתונים.
• קביעת הסטטוס של הסכמי שירות.
• הצגת הסטטוס וההיסטוריה של כלל הפעילויות.
• תיעדוף פעילויות בהתבסס על סוג קריאת השירות.
• תחזוק בסיס נתונים של שאלות נפוצות לתמיכה במענה מהיר.
• העברת הודעות אוטומטית באמצעות SMS לכל אנשי הארגון בנוגע למשימותיהם.
• ייזום פעילות בהתבסס על לוח תחזוקה קבוע מראש.
• אספקת קישורים אוטומטיים למסמכים אחרים.
• יצירת דוחות ניהוליים.
• גישה מלאה לכל המשימות המנוהלות באמצעות המערכת.
• הקצאת צוות עובדים לכל פעילות בהתבסס על קריטריונים שונים כגון פילוח לקוחות, קבוצות מוצר וכו'.
• פונקציות ניהול יומן מלאות ואינטראקטיביות.
• תאימות ל-MS Outlook, Word ו-Excel כמו גם למחשבי כף יד מסוג Palm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מוצר ופתרונות
Benefit CRM - סקירה
Benefit CRM שירות
Benefit CRM מכירות ורכש
Benefit CRM שיווק
Benefit CRM ניהול נכסים
Benefit CRM פתרונות ניידים